Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
  بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشتگاه ها
صفحه اصلی خبرهای ثبت شده توسط شما ثبت خبر توسط شما درباره بازداشت
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
حمایت(1044)

گزارشات(299)

زندانها(320)

بیانیه(68)

عفو(14)

اعتراض(56)

مجهول المکان(115)

خودکشی(30)

خاطرات(38)

آزادی موقت(215)

تبرئه(9)

فرار(17)

قتل(4)

ملاقات(10)

تهدید(14)

نامه ها(340)

اعتصاب(574)

احضار(232)

خانواده(77)

پرونده(980)

سلامت(404)

تبعید(26)

آزادی(356)

بازداشت(956)

حقوق بشر(207)

انتقال(295)

مرخصی(211)

اعدام(648)

بیوگرافی(29)

وفات(47)

صدمات(975)

بخشش(57)

اجازه تماس(1)

  
منبع: خبرگر تعداد بازدید:   2546 زمان ثبت:   00:51:57 1394-09-30
نگذارید برزان نصرالله زاده را اعدام کنند.
به گزارش بازداشت به نقل از خبرگر حکم اعدام برزان نصرالله زاده ﯾﮏ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ عقیدتی سیاسی اهل سنت ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ “ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ” ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﺸﺘﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﻫﯿﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ . ﻭﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ “ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ” ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﻌﺒﻪ ۲۸ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺣﮑﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .


“ ﻣﺤﻤﺪﺳﻠﯿﻢ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ” ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺵ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ میگوید : “ ﭘﺴﺮﻡ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺁﺑﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻔﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻟﭙﺘﺎﭖ ﺍﺯ ﻭﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ، ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺖ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﺮ ﭘﺴﺮﻡ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺶ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﺪﺍﺩ ”.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﻃﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺨﺼﺎً ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺎﺭﺏ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﻫﯿﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .

ﭘﺪﺭ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ این ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﺮﮐﺲ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ، ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از هرکسی که میتواند به هر صورت در شکستن حکم پسرش کمک کند درخواست کمک کرده است .

ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۱۳۸۹ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۴ ﺳﺎﻟﻦ ﺩﻩ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺯﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
تعداد همدردی=2
 نظرات:
Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
Bazdasht.comبیشترین همدردی

زینب سکانوند در زندان ارومیه اعدام شد

نگرانی‌ در مورد سلامتی نازنین زاغری و بی‌توجهی دولت بریتانیا

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ (ﻫﺎﻟﻮ) ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

ادمین کانال تلگرامی اصلاحات نیوز بازداشت شد

فاطمه حقیقت‌جو: برای خواهرم، اتهام امنیتی عنوان شده و مسئول بازداشت او، سپاه است

اعتصاب غذای فرشید ملک زاده

قدریه قادری روزها را با رنجهای بیماری در زندان میشمارد
بیشترین بازدید

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

ساختار كلی تشكیلات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

گزارش تصویری از دیدار بانو مهوش شهریاری ( ثابت ) با تنی چند از فعالان مدنی

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

آتش زدن و بریدن زبان به گناه ایمان به دیانت بهایی

وضعیت وخیم دو شهروند بهایی در زندان اصفهان

بازداشت تاجر موفق بهایی به همراه دخترش در شیراز

مونا به خاطر سن و سال کمش، آن روز آخرین نفر در صف حلق آویز شدن بود تا فرصت دیگری برای ‏توبه کردن داشته باشد

افزایش چهل درصدی تعداد زندانیان بهایی تنها در پنج روز
آخرین بازدید

نگذارید برزان نصرالله زاده را اعدام کنند.

بهنام ابرهیم زاده، واله زمانى، پیمان سالم و صالح اسدى توسط مامورین امنیتى بازداشت شدند

متن دفاعیه عیسی سحر خیز ؛ اگر جرمی مرتکب شده باشم، مطبوعاتی است

یکشنبه 24 آبان 1394، صهبا فرنوش و شانزده بهائی دیگر در تداوم "تدبیر و اعتدال"، دستگیر شدند.

یک خیر گمنام تهرانی کمک کرد، ۲۱ زن زندانی آزاد شدند

بازداشت آرش مکری توسط وزارت اطلاعات

عکسهایی که زنان بدنساز ایرانی را در معرض ۱۰۰ ضربه تازیانه قرار داده

بازداشت دو معلم در شهرستان بوکان از سوی اداره‌ی اطلاعات

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

بازداشت یک شهروند بهایی هشتاد ساله
آخرین نظرات

اگر اتهامات واهی هست، چرا من رو نمیگیرن؟ چرا هزاران یا م...

حاج ناصر طلوعی بسیار انسان شریفی هست وهمیشه دنبال حل مش...

داداشی ایشالا آزادیت

با امتنان از خانم مهر انگیز کار که با مهر مبادرت به کاری ...

آنها همچنان ما را سرکوب میکنند و ما با تکیه بر آموزشهای ...

نمیدونم چی بگم امامدتها قبل پسرفامیلمون موتوری دزدی نا...

سلام این ننگ را به جامعه اهل سنت باید تسلیت گفت

هموطنان عزيز سلام .سخني کوتاه با عاشقان شهدا با عاشقان ا...

بخودت بیاازتاثیر گذاران مفلوک خوددوری کن بیخودی رابیشت...

سلام آقای گلشنی از خاطرات اقامتتان در شهرستان ساوه برای...