Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
  بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشتگاه ها
صفحه اصلی خبرهای ثبت شده توسط شما ثبت خبر توسط شما درباره بازداشت
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
حمایت(1044)

گزارشات(299)

زندانها(320)

بیانیه(68)

عفو(14)

اعتراض(56)

مجهول المکان(115)

خودکشی(30)

خاطرات(38)

آزادی موقت(215)

تبرئه(9)

فرار(17)

قتل(4)

ملاقات(10)

تهدید(14)

نامه ها(340)

اعتصاب(574)

احضار(232)

خانواده(77)

پرونده(980)

سلامت(404)

تبعید(26)

آزادی(356)

بازداشت(956)

حقوق بشر(207)

انتقال(295)

مرخصی(211)

اعدام(648)

بیوگرافی(29)

وفات(47)

صدمات(975)

بخشش(57)

اجازه تماس(1)

  
منبع: بازداشت تعداد بازدید:   1668 زمان ثبت:   20:28:54 1395-02-30
دلنوشته همسر سهیل بابادی و گلایه از بی عدالتی
به گزارش بازداشت به نقل از صفحه شخصی همسر سهیل بابادی :

ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻢ ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺭﻓﯿﻖ ﻧﻤﺎ ها ...
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﺭﻫﺎ ،ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺯ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﺪ ؛ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻬﯿﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺍﺯ ﮐﺘﮏ ﺗﺎ
ﺯﻭﺭﮔﯿﺮﯼ ﻭ .... ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ ؟
ﺁﺯﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ‫ﺳﻬﯿﻞ‬ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ
ﻧﻘﺪ ‫‏ﻣﺬﻫﺐ‬ ﻣﺤﮑﻮﻡ به بیش از هفت ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎﯾﺶ ﮐﺘﮏ ﺧﻮﺭﺩ ،ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۳۵۰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻡ
ﺑﺪﻧﺶ ﺧﻮﻧﯽ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ
ﻣﺜﻞ ‫ﺳﺘﺎﺭﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ....
*****
ﺳﻬﯿﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺁﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ،
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﻫﺎ ‫ﺗﺒﻌﯿﺪ‬ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﺪ
ﯾﮏ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺳﺖ
ﺭﻭﯼ ﻗﺮﺍﻥ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻬﺶ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ
ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺨﻮﻑ ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﯼ
ﻧﺎﮐﺮﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ‫‏ﺯﻧﺪﺍﻥ‬ ﻫﻢ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺭﺍﻓﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺍﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺷﺒﻪ ﺍﭘﻮﺯﻭﺳﯿﻮﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﺣﻘﻮﻕ
ﺑﺸﺮﯼ ﭘﻨﺪﺍﺭ ﯾﮏ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻬﯿﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ...
ﺳﻬﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ
ﭼﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺣﻘﺶ ﺷﺪ ﻫﯿﭻ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﺣﻘﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ؟
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺳﻬﯿﻞ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩﺵ ﺑﺎﺷﯿﻢ
...
ﮐﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭﺩ ﻣﺎ ﺭﻭ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﻨﻪ ؟؟؟؟
تعداد همدردی=2
 نظرات:
Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
   Bazdasht بازداشت:اخبار ورود و خروج زندان ها و بازداشت گاه ها
Bazdasht.comبیشترین همدردی

نگرانی‌ در مورد سلامتی نازنین زاغری و بی‌توجهی دولت بریتانیا

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﻡ (ﻫﺎﻟﻮ) ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

ادمین کانال تلگرامی اصلاحات نیوز بازداشت شد

فاطمه حقیقت‌جو: برای خواهرم، اتهام امنیتی عنوان شده و مسئول بازداشت او، سپاه است

اعتصاب غذای فرشید ملک زاده

قدریه قادری روزها را با رنجهای بیماری در زندان میشمارد

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

اولین اثر عالی پیام (هالو) پس از آزادی از زندان رجایی شهر
بیشترین بازدید

چشمان من کمر سوخته‌شده و بدن دِشنه‌خورده پدرم را دید، چشمان من انگشتان شکسته‌شده و آرنج آویزان عمویم را دید

ساختار كلی تشكیلات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

مهوش ثابت زندانی بهایی از فائزه هاشمی می گوید

گزارش تصویری از دیدار بانو مهوش شهریاری ( ثابت ) با تنی چند از فعالان مدنی

آتش زدن و بریدن زبان به گناه ایمان به دیانت بهایی

بازداشت تاجر موفق بهایی به همراه دخترش در شیراز

وضعیت وخیم دو شهروند بهایی در زندان اصفهان

مونا به خاطر سن و سال کمش، آن روز آخرین نفر در صف حلق آویز شدن بود تا فرصت دیگری برای ‏توبه کردن داشته باشد

بیو گرافی شهنام گلشنی مدیر سایت مثقال

افزایش چهل درصدی تعداد زندانیان بهایی تنها در پنج روز
آخرین بازدید

دلنوشته همسر سهیل بابادی و گلایه از بی عدالتی

حجت حاتمی به مرخصی اعزام شد

آرش مقدم اصلانپور آزاد شد

برگزاری سومین جلسه دادگاه شکوفه آذر فعال مدنی

بی‌خبری مطلق از وضعیت «آفرین چیت‌ساز»، روزنامه‌نگار زندانی

دو تن از هوادارن محمدعلی طاهری در کرج بازداشت شدند

فشار دادستانی برای بازگرداندن حسین رونقی به زندان؛ وثیقه‌ها توقیف شد

اعتصاب غذای ایرج محمدی در زندان زاهدان

بخشش یک محکوم به اعدام پس از ۱۲ سال

علیرغم مقاومت پزشکان، نیروهای امنیتی آرش صادقی را به زندان بازگرداندند
آخرین نظرات

واقعا باعث بسی تاسف است

خب حالا که معلوم شده رژیم جمهوری اسلامی چه ماهیتی دارد ...

من با سعید در سالهای ۸۰ و ۸۱ در بند ۲۰۹ اوین هم بند و هم س...

روحشان شاد و یادشان گرامی باد ما به یاری آنان از ملکوت ا...

من نمیدانستم همچی جائی هم هست واقعا متاسفم...

فرزاد کننده ست ادم نون وجود و غیرتشو میخوره رجایی شهر نظ...

من با اعدام مخالف هستم

سعيد رضايي ابدانان هفت چشمه ٩اسفند ٩٦نيز اعدام شد

.سروده ای بسیار زیبا و لطیف بود عید اعظم رضوان را بشما ع...

امیدواریم هم تندرست باشد و نیز خیلی زود به خانه برگردد..